Výroční konference FMV VŠE bude letos na téma energetiky

Globální oteplování, emise škodlivin a narůstající spotřeba poháněná (nejen) rozvíjejícími se ekonomikami navyšuje poptávku po alternativních energiích. Jejich klady a zápory, společně s rolí ve výsledném energetickém mixu, jsou dnes předmětem bouřlivých diskuzí. Jak se v nich zorientovat, respektive jak bude vypadat energetika zítřka, na to se zaměří další ročník konference zaměřené na trendy, které (z)mění svět.

Energetická revoluce je v plném proudu, což v Evropě reflektuje také nová a chystaná legislativa. Mezi její hlavní pilíře patří balíček opatření známý jako Čistá energie pro všechny a nebo s tím (ne)přímo související ambiciózní projekt energetické unie. Ten by měl v turbulentním světě zítřka zajistit EU energetickou bezpečnost a to zejména prostřednictvím diverzifikace zdrojů a propojení jednotlivých národních trhů.

Stávající aktivita je pak ukotvena v globální snaze o ponížení závislosti na fosilních palivech, kterou reflektuje evropský závazek snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 procent. I proto země jako Německo nebo Británie masivně investují do alternativních zdrojů – tyto dvě země stojí podle Sandbag Report za 56procentním růstem tohoto typu energií v EU –, zároveň se ale musí vypořádat s vlnou kritiky, respektive obav o dopad probíhajícího rebalancu energetického mixu na ekonomickou výkonnost, konkurenceschopnost firem a tím zprostředkovaně na životní úroveň.

Nejen kvůli obavám z důsledků disrupce poháněné alternativami pak některé členské země EU, mezi něž patří i Česko a další ekonomiky ze střední a východní Evropy, nadále ve velkém sázejí na uhlí a další tradiční zdroje. Podobné je to pak i v některých spolkových zemích Německa a regionech vyspělých ekonomik, které jsou (také) závislé na energeticky náročném průmyslu a souvisejících odvětvích. Změna v tomto smyslu je podmíněna diskuzí, která otevře dveře k politické podpoře a investicím propagujícím rozumný energetický mix odpovídající potřebám dané země i Země.

Ve snaze připět k této debatě Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické na říjen přichystala expertní debatu What is the Energy (Policy) of the Future, na kterou vás tímto srdečně zve. Akce se koná 2. října v odpoledních hodinách a účast na ní je po registraci zdarma (pro hosty z řad veřejnosti tato nabídka platí do vyčerpání alokovaných míst.) Podrobnosti o debatě a možnost registrace najdete zde.