Certifikát Evropská studia

Od září 2010 je možné obdržet v rámci studia hlavní i vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace (2EE), jejímž garantem je Katedra světové ekonomiky, FMV Vše v Praze certifikát Evropská studia, a to za vynikající výsledky dosažené v rámci tohoto studia.

Certifikát studentům uděluje Centrum evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů FMV VŠE v Praze společně s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a EU office České spořitelny, a.s.

Studenti certifikát obdrží při promocích.

 

Podmínky získání certifikátu

Hlavní specializace

Zpracování diplomové práce na téma evropské ekonomické integrace a obhájení této práce s klasifikací – výborně.

Klasifikace státní závěrečné zkoušky Evropská ekonomická integrace – výborně.

Vedlejší specializace

Zpracování diplomové práce práce na téma evropské ekonomické integrace a obhájení této práce s klasifikací – výborně.

Klasifikace státní závěrečné zkoušky Evropská ekonomická integrace – výborně.

 

Jak certifikát získat?

Kromě již výše uvedených podmínek musí student o certifikát požádat, a to u J. Antala (ředitel Centra evropských studií), jarolim.antal@vse.cz, tel.: 224095216 a to nejpozději do 3 dnů od naplnění podmínek (vykonání státní závěrečné zkoušky či obhajoby diplomové práce), tak aby vznikl dostatečný čas pro vyhotovení certifikátu.

Smyslem certifikátu je podpořit hlubší zájem studentů o problematiku Evropské unie a evropské ekonomické integrace, zejména pak jejich zájem zpracovat na konkrétní téma týkající se dané problematiky diplomovou práci a zkvalitnit výsledky studentů dosažené v rámci studia této specializace.

Cílem Centra evropských studií VŠE v Praze je rovněž zprostředkovat výjimečně dobrým studentům doklad, který by jim posloužil jako osvědčení o úspěšném absolvování této vedlejší specializace a byl využitelný v rámci jejich budoucího pracovního působení v  institucích EU, či těch, které se problematikou evropské integrace zabývají.

Náhled certifikátu naleznete zde