Tým

Jarolím Antal

Jarolím Antal

ředitel Centra evropských studií FMV VŠE

Josef Bič

Josef Bič

spoupracovník CES a šéfredaktor časopisu World Economy and Policy

Mgr. Jarolím Antal Ph.D.       jarolim.antal(at)vse.cz

Jarolím Antal vystudoval politologii na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě na Slovensku. Během studií strávil rok na Institutu mezikulturních a mezinárodních studií na univerzitě v Brémách. V roce 2010 byl stipendistou programu Německého spolkového sněmu, (Internationales Parlaments-Stipendium) v rámci kterého působil 5 měsíců jako spolupracovník v kanceláři poslance Franka Schäfflera v Berlíně. Mezi léty 2010 – 2011 a později v roce 2013 působil jako výzkumný asistent na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zde se podílel na výzkumné záměru „Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti“ a také na projektech Centra evropských studií VŠE. V roce 2012 byl hostujícím výzkumníkem na School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University ve Washingtonu DC kde prováděl výzkum v rámci doktorského studia. Titul Ph.D získal v oboru evropských studií / mezinárodních ekonomických vztahů na FMV VŠE obhajobou disertační práce Transatlantické ekonomické vztahy v měnící se prostředí světové ekonomiky. Jeho současný výzkum je zaměřen na ekonomické vztahy mezi EU a USA a transatlantické partnerství v širším kontextu světové ekonomiky.

V současnosti je výkonným ředitelem Centra evropských studií na VŠE v Praze. Mimo jiné se angažuje i jako vyučující na katedře mezinárodních ekonomickýh vztahů FMV VŠE, kde vyučuje kurzy v rámci specializace Evropská ekonomická integrace.

V období únor-duben 2022 byl na výzkumném pobytu na St. Antony’s College, University of Oxford ve Velké Británii.

Publikace

Vystoupení v médiích

 

Ing. Josef Bič, Ph.D.      josef.bic(at)vse.cz

Ing. Josef Bič, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů a zástupcem její vedoucí. V roce 2010  získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii. Přednáší v kurzech Hospodářské politiky a ekonomiky EU a Politiky EU. Vede rovněž semináře v kurzu Regionální trhy v globální perspektivě. Jeho publikační činnost je zaměřena na aktuální výzvy evropské integrace a členských zemí EU s důrazem na hospodářsko-politické a vnější ekonomické aspekty evropské integrace. V roce 2017 byl u vzniku studentského spolku European Horizons na FMV VŠE jako odborný supervisor. Na katedře se věnuje zejména doktorskému studiu. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byl členem řešitelské týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022.

Je spolupracovníkem CES a šéfredaktorem časopisu World Economy and Policy.