Publikace

Odborné publikace

2017

Národní konvent o EU – Budoucnost eurozóny a ČR

V pátek 10. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucnost eurozóny a Česká republika. Odborným garantem tohoto kulatého stolu bylo Centrum evropských studií působící pod Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s katedrou ekonomie a práva Škoda Auto Vysoké školy. Na úvod diskuse představil pan Stanislav Šaroch podkladový dokument ke kulatému stolu. Celou akci moderoval pan Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií na VŠE.

Svá stanoviska k tématu Národního konventu a jednotlivým otázkám prezentovali zástupci Ministerstva financí, bankovní rady České národní banky, dále byla představena analýza úřadu vlády s názvem Česká republika a eurozóna a slovenskou zkušenost s ekonomickou konvergencí a zavedením eura komentovala bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková.

Výsledkem jednání kulatého stolu bude shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Podkladový dokument, který připravil Stanislav Šaroch spolu s Jarolímem Antalem naleznete zde

Více informací o Národním Konventu o EU jsou dostupná zde

 

2016

Studie dopadů uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její hospodářství

je komplexní analýzou možných implikací liberalizace obchodu mezi EU a USA, o které se v současnosti vedou jednání. Studii spracovala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s CERGE-EI a CESem. Spoluautorem je i Jarolím Antal, ředitel CESu.

cover_page

Celé znění studie naleznete zde

2015

The EU Enlargement Policy Possibilities and Frontiers

Cílem projektu byla organizace mezinárodní konference, která se věnovala současným otázkám a perspektivám rožšiřování EU.
Konference si kladla za cíl představit studentům VŠE, odborné, ale i laické veřejnosti problematiku rožšiřování EU, stav v kontextu současného vývoje, integračních procesů v rámci Východního partnerství a možnosti dalšího rožšiřování, ale i antiintegrační tendence, jež se v Evropě objevují a v neposlední řadě i vývoj po přijetí Lisabonské smlouvy, která dala členským státům poprvé v historii možnost z EU vystoupit. Výstupem konference je sborník, který obsahuje příspěvky domácích i zahraničních odborníků.

cover_publication_enlargement

Publikacie je ke stažení zde

How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries

Cílem tohoto projektu bylo diskutovat o nových zdrojích a indikátorech, jejich možného využití a omezení a analyzovat přínos, potenciál a měnící se role jednotlivých zemí V4 v globálních hodnotových řetězcích na základě těchto údajů. Projekt má podpořit diskusi mezi odborníky, vědci a tvůrci politik ze zemí V4 o těchto otázkách. To by mělo také přispět ke sdílení znalostí a výměnu zkušeností zemí s obdobným vývojem souvisejících s obchodem, investicemi, inovacemi a strukturální politikou. Důležitou otázkou, kterou projekt pokládá, je jak zlepšit modernizaci zemí V4 v rámci globálních hodnotových řetězců. Projekt byl realizován s podporou Mezinárodního visegrádského fondu.

Řešitelé na VŠE:

  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., Centrum evropských studií a Katedra světové ekonomiky
  • Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
  • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Zahraniční partneři:

  • Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow
  • Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
  • Department of Public Administration and Regional Development, University of Economics, Bratislava

 

poster_gvc

Publikaci naleznete zde

Národní konvent o EU – téma TTIP

Dne 22. května 2015 se konal Národní konvent o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a jeho významu pro ČR. V rámci něho diskutovali zástupci státní správy se zástupci zájmových skupin o potenciálu v současnosti vyjednávané obchodní dohody mezi EU a USA. Akci odborně zabezpečilo Centrum evropských studí, které působí na FVM VŠE.  Výstupem kulatého stolu budou doporučení vládě k prioritám ČR v obchodní dohodě mezi EU a USA. Materiály připravili Jarolím Antal a Josef Bič.

cover - kópia

 

 

Podkladový materiál, který připravil Jarolím Antal a Josef Bič spolu s dalšími informacemi o Národním konventu o EU naleznete zde.