Vyjádření úpřimné soustrasti FF UK

Centrum evropských studií FMV VŠE se připojuje k vyjádření soustrasti zaměstnancům a studentům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a sdílí vyjádření vedení VŠE.

Jsme šokováni a hluboce zarmouceni tragickou událostí, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tento hrůzný čin naprosto popírá veškeré hodnoty, které jako akademická instituce vyznáváme. Násilí v jakékoli formě je v rozporu s principy vzájemného respektu, porozumění a intelektuálního růstu, které jsou základem našeho poslání.
V těchto těžkých chvílích vyjadřujeme svou nejhlubší soustrast a solidaritu všem, kdo byli tímto incidentem ovlivněni. Naše myšlenky jsou s každým studentem, členem fakulty, zaměstnancem a jejich rodinami, kteří jsou událostí ovlivněni a procházejí nesmírně bolestnými chvílemi.

Jsme s Vámi v těchto těžkých chvílích!