Tři atraktivní mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů z přestižních univerzit v ZS 2022/2023

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) vám v zimním semestru akademického roku 2022/2023 nabízí tři atraktivní mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů z přestižních univerzit: Japonské korporátní prostředí a mezikulturní management – anglicky (2ME322), „Rozvojová“ jižní Asie – anglicky (2ME432) a Vliv krizí z pohledu periferie EU (2SE446)

 

První kurz (2ME322) povede paní dr. Lenka Vyleťalová ze Sophia University (Tokio, Japonsko). Cílem tohoto kurzu je nejen představit společenské a kulturní mechanismy, které daly vzniknout svébytné organizační struktuře japonského korporátního prostředí, ale také prakticky zúročit teoretické znalosti při analýze japonských manažerských postupů. Důraz bude kladen na osvětlení vlivu korporátní kultury na komunikační strategii a možné důsledky pro mezikulturní management. Výuka bude probíhat v zimním semestru pravidelně, a to každé úterý, 9:15-10:45, ONLINE (v MS Teams). Garantkou kurzu je doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. (v případě dalších dotazů kontakt zde). Další informace ke kurzu najdete zde.

 

Druhý kurz (2ME432) povede hostující profesorka z Oxfordské univerzity, dr. Thiruni Kelegama

Tento kurz zkoumá politickou ekonomii rychle se rozvíjejícího regionu Jižní Asie (Bangladéš, Indie, Pákistán a Srí Lanka) a porovnává, jak se společnosti v těchto státech usilují o rozvoj napříč časem a prostorem. Kurz rekonstruuje projekt rozvoje, odhaluje, jak funguje v praxi, analyzuje, jak je zakotven ve společnosti a historii, a ptá se, jak se tyto dysfunkce projevují v návaznosti na to, jak se jižní Asie dostává na globální výsluní. Výuka bude probíhat prezenčně, intenzivní formou v NB 458 (v případě nepříznivé epidemiologické situace online v MS Teams), a to 24. – 27. října 2022. Garantem kurzu je Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. (v případě dalších dotazů kontakt zde). Další informace ke kurzu najdete zde.

Třetí kurz Vliv krizí z pohledu periferie EU (2SE446) bude vyučovat dr. Othon Anastasakis, ředitel Centra evropských studií, Oxfordské univerzity.

V posledních deseti letech EU zažívá krize, které různě ovlivňují rozličné regiony a země jak v otázkách členství v eurozóně, řízení uprchlíků, migračních toků, ilegálních praktik, tak geopolitických výzev, vnějších aktérů, až po poslední ránu korona viru. Cílem tohoto kurzu je podívat se na tyto asymetrické šoky z pohledu slabších jihovýchodních a východních částí Evropské unie. Výuka bude probíhat prezenčně, intenzivní formou v NB 474 (v případě nepříznivé epidemiologické situace online v MS Teams), a to 17. – 21. října 2022. Garantem kurzu je Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. (v případě dalších dotazů kontakt zde). Další informace ke kurzu najdete zde.