Kurz „Evropská investiční banka – udržitelnost v investicích“

Centrum evropských studií ve spolupráci s Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů otevírá v letním semestru 2023/2024 mimosemestrální exekutivní kurz Evropská investiční banka a udržitelnost v investicích, který bude probíhat pod vedením hostů přímo z Evropské investiční banky.

Seznamte se s investičními cestami, financováním celého obchodního cyklu, hodnocením financování projektů a s reálnými případovými studiemi, které ilustrují praktickou implementaci udržitelnosti ve finančním kontextu. Kurz vysvětluje a analyzuje klíčovou roli, kterou hraje skupina Evropské investiční banky. Jako investiční síla Evropské unie a největší mezinárodní finanční instituce na světě zaujímá ústřední místo při prosazování udržitelnosti v rozsáhlém prostředí investic. 


Tento kurz je vhodný jak pro studenty, tak pro odborníky z praxe v oblasti finančních zprostředkovatelů, úvěrové pracovníky, manažery rizik nebo další zájemce, kteří se zajímají o roli veřejných zdrojů při financování udržitelnosti a zelené transformace zejména prostřednictvím Evropské investiční banky. Zájemcům poskytne teoretický, ale zejména praktický vhled do rozsáhlého světa investic EIB. Pronikněte do komplexity politik EIB a pochopíte, jak hluboký dopad mají v celosvětovém měřítku. 

Kurz probíhá v anglickém jazyce prezenčně na půdě VŠE a je dále doplněn aktivitami v online prostředí moodle, kde si studující doplní vědomosti a kompetence. 

Předběžné termíny:  

 • 7.3. 9:15-12:45 místnost SB 409    “General Presentation of the EIB – economic and political role” přednášející Fulceri Bruni Roccia
 • 14.3. 9:15-12:45 místnost SB 409   “EIB impact and activities in the Czech Republic” přednášející Andrea Ferjenčíková
 • 21.3. 9:15-12:45 místnost SB 409  Business cycle and EIB Lending” přednášející Jan Morawiec
 • 11.4. 9:15-12:45 místnost SB 409    Sustainable Finance & ESG and EIB Climate Bank Roadmap” přednášející Eila Kreivi
 • 18.4. 9:15-12:45 místnost SB 409   General Presentation of the EIF” přednášející Michal Košina
 • 25.4. 9:15-12:45 (tbc)  Just transition – a case study” přednášející Kamil Dörfler

Neváhejte se registrovat, počet míst je omezen! Kurz je zdarma. Uzávěrka registrací je 29. 2. 2024.

Pro studenty VŠE je registrace povinná přes InSIS2ME438 – EIB a udržitelné investice.

Pro odborníky z praxe registrace, zde.

Kurz je zdarma.


Co získá absolvent kurzu?

 1. naučí se kriticky analyzovat a vyhodnocovat rizika a příležitosti související s udržitelností na podnikové úrovni (s využitím faktorů ESG) a jejich vliv na obvyklý scénář podnikání;

 2. bude rozumět oblastem podnikového reportingu udržitelnosti: (i) strategie, (ii) implementace a (iii) měření výkonnosti, které strukturovaným a logickým způsobem integrují a ukazují jak podnikový rozhodovací a reportovací cyklus, tak související procesy;

 3. bude umět posoudit specifika v rámci taxonomie EU a pochopit jejich dynamiku; 

 4. bude umět posoudit dopad významnosti jak na úrovni (i) významnosti dopadu, tak na úrovni (ii) finanční významnosti (tj. pochopit koncept „dvojí významnosti“); 

 5. bude umět formulovat, zavádět a vyhodnocovat podnikové výkaznictví o udržitelnosti. 


Speakers

Fulceri Bruni Roccia

Fulceri Bruni Roccia

Fulceri Bruni Roccia je vedoucím znalostního programu v Institutu EIB. Do EIB nastoupil v roce 1997 poté, co osm let pracoval pro IRI Group. V EIB Fulceri pracoval na právním ředitelství a poté se stal poradcem náměstka italského ministra hospodářství a financí (2002-2004). Po návratu do právního ředitelství EIB působil jako zástupce vedoucího oddělení pro Itálii, jihovýchodní Evropu a Turecko (2004-2010) a poté přešel do ředitelství pro dodržování předpisů. Od roku 2010 působí jako hostující profesor v oblasti politik EU a globální politické ekonomie na katedře politických a sociálních věd Boloňské univerzity. Fulceri je držitelem titulu „laurea magistrale“ (magisterský titul) v oboru právo na Boloňské univerzitě, postgraduálního diplomu na SDA Bocconi a Institutu pro sociální studia v Haagu (Erasmus University). Studoval mezinárodní vztahy na Sciences Po v Paříži a na Vídeňské univerzitě. Je autorem několika publikací o právních a politických aspektech mezinárodních financí.

Andrea Ferjenčíková

Andrea Ferjenčíková

Andrea Ferjenčíková působí v pražské kanceláři EIB od prosince 2019, kde se stará především o institucionální vztahy a politické dokumenty pro zastoupení členských států EIB. V květnu 2022 převezala vedení pražské kanceláře skupiny EIB.  Andrea nastoupila do centrály EIB v roce 2016 a působila jako poradkyně viceprezidentů Vazila Hudáka a Lilyany Pavlové. Předtím pracovala na slovenském Ministerstvu financí, během slovenského předsednictví v Radě Evropské unie a ještě předtím zastávala pozici vedoucí kabinetu ministra hospodářství Slovenské republiky. Před svou kariérou ve veřejném sektoru Andrea vedla slovenskou nevládní organizaci věnující se ekonomickým záležitostem a politikám EU – Centrum pro evropské záležitosti v Bratislavě (dnes integrovaná součást GLOBSEC), spoluzakládala konferenci Tatra Summit. Na začátku své kariéry zastávala několik manažerských, poradenských pozic jako konzultantka pro rozvoj projektů, ale i na juniorských pozicích v Evropském parlamentu, na slovenském zastoupení při EU v Bruselu, na Ministerstvu zahraničních věcí SR.

Michal Košina

Michal Košina

Michal Košina je zodpovědný za řízení několika regionálních investičních programů řízených EIF, zejména nedávno spuštěného fondu fondů pro více zemí střední Evropy a programu rizikového kapitálu financovaného z ESIF v České republice. Pracoval také na dalších transakcích fondů rizikového kapitálu a soukromého kapitálu od Paříže po Sofii. Před nástupem do EIF byl Michal zodpovědný za mezinárodní záležitosti v Mezinárodní investiční bance, kam přišel ze slovenského ministerstva financí. Michal má 6 let zkušeností s prací v oblasti rozvojového financování a s vývojem inovativních finančních nástrojů. Vystudoval London School of Economics a Petrohradskou státní univerzitu.  

Eila Kreivi

Eila Kreivi

Eila Kreivi je od února 2022 hlavní poradkyní pro udržitelné financování v Evropské investiční bance. Od dubna 2011 do konce ledna 2022 vedla oddělení kapitálových trhů EIB jako jeho ředitelka. Předtím působila jako vedoucí oddělení financování pro Ameriku, Asii a Tichomoří. Od března 2018 do ledna 2022 byla náhradní členkou správní rady Evropského investičního fondu (EIF). Před nástupem do finanční složky Evropské unie v roce 1995 pracovala Eila Kreivi v Union Bank of Finland a Société Générale v Helsinkách a v Paříži. Je držitelkou magisterského titulu v oboru ekonomie z univerzity Abo Akademi ve Finsku. Kromě svého rodného jazyka finštiny hovoří plynně anglicky, francouzsky a švédsky. V letech 2015-2018 Eila Kreivi předsedala výkonnému výboru Principů zelených dluhopisů. V letech 2017-2018 zastupovala EIB v expertní skupině EU na vysoké úrovni pro udržitelné financování, kterou zřídila Evropská komise. Od roku 2018 do září 2020 zastupovala EIB také v technické expertní skupině Evropské komise pro udržitelné financování vytvořené v roce 2018. Od října 2020 je členkou Platformy pro udržitelné financování, poradního orgánu vytvořeného Evropskou komisí. V červenci 2020 byla zvolena členkou představenstva Mezinárodní asociace pro kapitálový trh (ICMA). 

Kurz „Evropská investiční banka – udržitelnost v investicích“