Konference „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“ 6.12. online

CES ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády ČR Vás dne 6.12. zve na průběžnou hodnotící konferenci v rámci KOBE „Jakým směrem chceme řídit Evropu?“

Tématem konference bude reflexe poznatků vzešlých z proběhlé série debat a dalších akcí v rámci KOBE a zhodnocení celkového dosavadního průběhu KOBE a jejích možných přínosů pro budoucí evropské směřování. Jednotlivé panely se budou tématu budoucnosti fungování EU a problematice vnímání EU občany ČR věnovat také z obecného hlediska.

Vzhledem ke konání akce v období blížícího se českého předsednictví je předpokládán také přesah do tematiky CZ PRES.

Odkaz na stream konference naleznete zde

 

 

Program konference

09:00 – 10:00 Panel 1: Politický význam Konference o budoucnosti Evropy

Úvodní panel bude věnovaný zhodnocení dosavadních politických výsledků Konference a průběhu v České republice.

Diskutující:

Věra Jourová, místopředsedkyně EK

Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Moderátor: Michala Hergetová

 

10:00 – 10:20 Přestávka

 

10:20 – 12:00 Panel 2: High-level chat: Budoucnost Evropy. Co si Češi myslí?

Panel postavený na diskuzi s publikem. Reflexe shrnutí výsledků regionálních debat a projektu Rozhoduj o Evropě!. Diváci budou moci klást dotazy přímo v sále a online prostřednictvím aplikace Slido.

QuickFacts: Evropa v  regionech. Reflexe výsledků série debat v krajských městech.

Prezentuje: Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech ÚV ČR

 

QuickFacts: Názory mladých. Představení závěrů projektu Rozhoduj o Evropě!

Prezentují: Karolína Pěšalová a Lucie Soukalová, studentky SŠ

Diskutující:

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát PČR

Jiří Kubíček, Kancelář Evropského parlamentu

Moderátor: Michael Murad, EUTIS

 

12:00 – 13:30 Obědová přestávka

 

13:30 – 15:00 Panel 3: Co bude dál? Česko a Evropa v blízké i vzdálené budoucnosti.

Diskuze o výzvách, které v příštích letech čekají Evropu a Českou republiku jako její součást, mimo jiné v souvislosti s blížícím se českým předsednictví v Radě EU.

Diskutující:

Jana Soukupová, zakladatelka iniciativy Youth, Speak Up

Martin Buchtík, sociolog a ředitel ústavu STEM

Alice Krutilová, ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU, ÚV ČR 

Moderátor: Jarolím Antal, CES FMV VŠE

 

15:00 – 15:20 Závěrečné slovo: Shrnutí závěrů konference a představení akcí plánovaných v dalším roce.

Vystupující:

Pavol Kukučka, vedoucí oddělení komunikace, Zastoupení Evropské komise v České republice

Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech ÚV ČR