Jak zajistit uhlíkovou neutralitu, ale nezničit automobilový průmysl? Studenti z celé Evropy se setkali na jednání v Bruselu

První týden v únoru přivítal Brusel delegace studentů ze všech 27 členských zemí EU. Mladí lidé se zájmem o evropskou politiku a mezinárodní vztahy proti sobě zasedli v simulovaných jednáních projektu ConSIMium. Ten obnáší zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie. Českou republiku během dvoudenního setkání reprezentovali studenti Vysoké školy ekonomické, Karlovy univerzity, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. 

V delegaci každé země dorazila hlava státu, ministr, velvyslanec a dva národní experti. Celou simulaci zahájili ve čtvrtek lídři zemí při jednání na Evropské radě, pokračovala setkání pracovních skupin s národními experty. V pátek ráno převzali štafetu velvyslanci a celou simulaci zakončilo krátce po poledni jednání ministrů na zasedání Rady Evropské unie. Každý tým doplňoval novinář, který měl v popisu práce pokrývat jednotlivá jednání a komunikovat jejich výsledky čtenářům ve své zemi.

Tématem letošního ročníku byly automobilové emise, uhlíková neutralita a podpora infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily. Jednalo se o konkrétních krocích, jak do roku 2035 snížit emise o 55 % oproti roku 1990. Pro některé země je ale naplnění plánu o mnoho obtížnější než pro jiné, kontinent je navíc silně ovlivněn probíhající válkou na Ukrajině, následky pandemie Covidu-19 a vysokou inflací.

Českého premiéra v simulaci představoval student Karlovy univerzity Adam Brisuda. „Musíme se ujistit, že konkurenceschopnost nejen České republiky, ale ani žádné další země Evropské unie nebude negativně ovlivněna zákony, které se chystáme implementovat do našeho legislativního systému,“ řekl novinářům ve vyjádření před samotným jednáním.

Některé země ale nebyly ochotné o kompromisu uvažovat, jak uvedla například premiérka Nizozemí. „Myslím, že musíme být tak ambiciózní, jak jen bude možné. Mělo by dojít k minimálním ústupkům, protože poslední studie ukázaly, že [k oteplení o] jeden a půl stupně dojde už krátce po roce 2030. Věříme, že ostatní země jsou tak ambiciózní, jako jsme my, a doufají v to nejlepší řešení,“ sdělila novinářům před schůzkou.

Po dvou dnech plných formálního i neformálního vyjednávání se členské země usnesly na závěru: původní termín, tedy rok 2035, se musí dodržet. Země ale dostanou od Evropské unie finanční podporu, aby dokázaly závazkům dostát a zároveň neztratily svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.

Když zrovna neprobíhala jednání, studenti měli možnost poznávat město i místní kolegy. Ve čtvrtek večer navštívili Stálé zastoupení České republiky při EU, kde se setkali s bruselskými pracovníky i s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. Letošní ročník simulace byl pilotní, pořadatelé ale mají v plánu projekt v příštích letech opakovat.

Autorem textu je Markéta Plešková.

Národním koordinátorem projektu ConSIMium v České republice je Centrum evropských studií FMV VŠE.