Jak se pečou evropské politiky? Studenti vycestovali do Bruselu.

Ve dnech 10. až 12. května 2023 se studenti hlavní a vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace účastnili studijní cesty do institucí EU v Bruselu. V rámci třech nabitých dní navštívili Evropskou komisi, Stálé zastoupení ČR při EU, centrálu NATO, Evropský parlament a poradní orgány EU.

Program začal návštěvou generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise, kde studenti diskutovali aktuální problémy evropské energetiky s vedoucí oddělení pro spravedlivou transformaci, spotřebitele a energetickou účinnost Adélou Tesařovou (absolventkou FMV VŠE). Následoval přesun do budovy Berlaymont, kde delegaci vedenou dr. Josefem Bičem a dr. Jarolímem Antalem přijala místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.  Diskutovalo se jak o roli komisařů v praktické rovině, tak o současných agendách, např. svobodě medií a reakci EU na nenávistné projevy na internetu.

Dalším vystupujícím za Evropskou komisi byl Alexandr Hobza (rovněž absolvent FMV VŠE), hlavní ekonom Generálního ředitelství pro výzkum a inovace. Přednáška a následná diskuse se točily okolo silných a slabých stránek výzkumných a inovačních aktivit členských zemí EU a informačních zdrojů, které jsou k této problematice k dispozici.

Náročný celodenní program byl zakončen neformální diskusí v jedné z bruselských restaurací s Lenkou Fořtovou, další absolventku evropské ekonomické integrace, která momentálně pracuje na Generálním ředitelství pro obchod Evropské komise jako národní sekondovaná expertka.

Ve čtvrtek delegace navštívila Stálé zastoupení České republiky při EU. O možnostech a zkušenostech stážistů pohovořila Linda Messias. Fakulta mezinárodních vztahů tradičně vysílá na stáže ve Stálém zastoupení studenty, kteří následně tuto stáž vysoce oceňují pro dovednosti a znalosti, které získali. Právě české předsednictví ČR v Radě EU ukázalo výbornou vybavenost našich studentů, jelikož se v dynamické agendě dokázali rychle zorientovat a pomoct s průběhem náročného, ale extrémně obohacujícího období. Studenti pak diskutovali se dvěma experty, Matyášem Pelantem, vedoucím oddělení pro obchodní politiku, který poukázal na nové výzvy, kterým čelí mezinárodní obchod nejen globálně, ale i z pohledu EU a jež jsou pod tlakem turbulentního vývoje. Dále pak s Janem Havlíkem, vedoucím oddělení pro vnitřní trh a konkurenceschopnost, o pravidlech v digitálních službách (DSA), a tzv. uhlíkovém clu (CBAM), jehož kompromisní podobu za českého předsednictví vyjednával.

Odpolední program se přesunul do centrály NATO. Pod vedením absolventa oboru diplomacie FMV VŠE Mattiho Tetřeva delegace navštívila prostory, kde NATO sídlí. V rámci diskusí v malých skupinách mohli studenti probrat jak fungování české delegace při NATO, tak práci diplomatů v praxi. Večer se studenti účastnili panelové diskuse organizovanou Stálým zastoupením ČR při EU, kde se měli možnost seznámit s kariérními možnostmi v institucích EU.

Páteční program pokračoval nejprve návštěvou Evropského parlamentu. Delegace se setkala s poradkyní Skupiny reformistů a konzervativců Andreou Fourtoy-Čepovou (absolventka FMV VŠE). Následně studenti navštívili informační centrum Parlamentarium.

Odpoledne následovala exkurze do Evropského hospodářského výboru a Výboru regionů. Obě instituce jsou poradními orgány EU. Tatiana Adamišová představila pravomoci a vliv EHSV, Markéta Franková pak pohovořila o zastoupení regionů a zkušenostech ze své dlouhé praxe z práce pro evropské instituce. Následoval přesun na letiště a přílet do Prahy ve 22:40.

Studijní cesta se v rámci oboru evropská ekonomická integrace konala poprvé. Zájem studentů, dotazy a diskuse, které se konaly po celou dobu exkurze ukazují, že pochopit evropský integrační proces a evropské politiky je potřebné také z pohledu praxe. Kromě jiného cesta do institucí ukázala mnohým směr, kam se ubírat po skončení studia. Studijní cesta se konala za podpory FMV VŠE.