Italský státní tajemník pro evropské záležitosti Sandro Gozi diskutoval na VŠE

Dne 22. února 2017 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala diskuse se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Itálie panem Sandrem Gozim na téma „Evropa a její budoucnost: pohled Itálie“. Debatu pořádalo Velvyslanectví Itálie v Praze ve spolupráci s Centrum evropských studií na VŠE. Diskuzi moderoval ředitel Centra evropských studií pan Mgr. Jarolím Antal Ph.D.

Debatu krátce zahájil italský velvyslanec v České republice pan Aldo Amati pár slovy v češtině a poté již předal slovo panu Sandru Gozimu. Sandro Gozi je od roku 2006 členem italského parlamentu a nyní působí jako státní tajemník Itálie pro evropské záležitosti. Kromě toho pracoval také v italských diplomatických službách či Evropské komisi. Od roku 2013 je viceprezidentem parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Ve svém projevu nastínil nejen aktuální problémy Evropy a okolnosti, které ji ovlivňují, jako je např. Brexit, vztahy s USA, volby v Německu, Francii a Nizozemsku, důsledky krize (nejen ekonomické, ale i politické a sociální), ale také zmínil nové výzvy a otázky, kterým by se Evropa měla věnovat, jako např. rostoucí extremismus a populismus, instrumenty pro podporu růstu a investic v Eurozóně, zlepšení fungování institucí či migrační krize.

Hlavními problémy, které pan Sandro Gozi v Evropě vidí, jsou především nedostatečná spolupráce mezi státy na nadnárodní úrovni, jejich přílišná vzájemná závislost a neschopnost dostát závazkům, které státům z členství v EU plynou.

Jako hlavní oblasti, na které by se EU v současnosti měla zaměřit, identifikuje lepší ochranu společných vnějších hranic, posílení bezpečnostní politiky a orientaci na nové obchodní dohody.