Evropský den na VŠE 2012

Evropský den na VŠE: Quo Vadis EU ? fiskální unie a směřování v kontextu dluhové krize

14. 3. 2012 – 7. března 2011 byl organizován na Vysoké škole ekonomické v Praze čtvrtý ročník Evropského dne s názvem: „Quo Vadis EU – fiskální unie a směřování v kontextu dluhové krize“.

Úvodní slovo pronesl ředitel Centra evropských studií VŠE, doc. Ing.  Josef Abrhám, Ph.D., spolu s váženými hosty – ředitelem Konrad-Adenauer-Stiftung (zastoupení v České republice a ve Slovenské republice), Dr. Hubertem Göhringem, zástupcem velvyslance Spolkové republiky Německo, Dr. Ingo von Vossem a státním tajemníkem pro EU, PhDr. Vojtěchem Bellingem, Ph.D.

Program dále pokračoval odbornou diskusí o budoucím směřování eurozóny v kontextu dluhové krize a  probíhajících reforem ekonomické governance EU. Diskuse byla rozdělena do tří navazujících panelů, v rámci nichž byly hodnoceny zejména okolnosti a důvody vzniku tzv. fiskálního kompaktu, pozice České republiky k nově připravované mezivládní smlouvě, příčiny dluhové krize, průběh a důsledky řeckých problémů, apod. Konferenci provázela poměrně intenzivní diskuse mezi zastánci a odpůrci fiskálního kompaktu, která přinesla řadu zajímavých podnětů. V panelech vystoupili zástupci akademické, hospodářské i politické sféry (např. Jiří Georgiev – Úřad vlády ČR; Jaroslav Kurfürst – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Miroslav Ševčík – Vysoká škola ekonomická, Pavel Kohout – Partners, Luděk Niedermayer – Deloitte a další).

Akce byla připravena Centrem evropských studií ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stifntung, které patří mezi dlouhodobé partnery VŠE.