Evropský den 2014

Nová finanční perspektiva 2014-2020 z pohledu ČR

Datum: 26.3. 2014

 

Prezentace

Nový víceletý finanční rámec EU – šance pro každého

Petr Mooz, ředitel odboru pro informace a komunikaci, DG Budget, Evropská komise

 

Dohoda o partnerství 2014+ Priority ČR a  jejich prosazování

Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Dohoda o partnerství jako základní strategický rámec pro využití možností Kohezní politiky v programovacím období 2014 – 2020

Petr Zahradník, ekonom bruselské kanceláře společnosti ČEZ, a.s.

 

VaV v ČR

Arnošt Marks, náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

 

od myšlenek k aplikacím

Rút Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR

 

Efektivita čerpání evropských fondů a jejich kontrola v ČR

Daniel Braun, 1.náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR

 

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu „regionálního“ programu – Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Tomáš Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR