CES zve na mimosemestrální kurz, který bude vyučovat odborník z Oxfordské univerzity

CES představuje mimosemestrální kurz 2SE446 – The impact of crises from the EU periphery perspective, který bude vyučovat dr. Othon Anastasakis (St. Anthony´s College, University of Oxford).

Nedávné po sobě jdoucí krize svým způsobem zpochybnily jednotu a solidaritu Evropské unie a prohloubily rozdíly mezi pokročilým jádrem (severozápad) a slabší periferií (jihovýchod a východ). Konkrétněji v posledních deseti letech EU zažila krize, které různě ovlivňují rozličné regiony a země jak v otázkách členství v eurozóně, řízení uprchlíků, migračních toků, ilegálních praktik, tak geopolitických výzev, vnějších aktérů, až po poslední ránu korona viru. Cílem tohoto kurzu je podívat se na tyto asymetrické šoky z pohledu slabších jihovýchodních a východních částí Evropské unie.

Pokud Vás zajímá problematika vývoje EU, zejména zvládání a dopadů krizí, a také byste si rádi zkusili, jak probíhá výuka na slavné Oxfordské univerzite, přihlaste se. Kurz bude probíhat intenzivní formou v týdnu 18-22.10.2021.

Dr. Othon Anastasakis je ředitelem katedry jihovýchodních evropských studií v Oxfordu (SEESOX); výzkumníkem na St. Antony’s College; spolupracovníkem na katedře politiky a mezinárodních vztahů a bývalým ředitelem Centra evropských studií, St. Antony’s College, Oxford (červenec 2012-říjen 2015). Vyučuje kurz Jihovýchodní evropská politika a evropská integrace pro OSGA a Politika EU pro katedru dalšího vzdělávání v Oxfordu. V současné době je hlavním řešitelem dvou výzkumných projektů: „Projekt řecké diaspory v SEESOX“ a „Migrační diplomacie a vztahy Turecko-EU“. Je také mimořádným profesorem na Univerzitě Simona Frasera ve Vancouveru v Kanadě.

Bakalářský titul z ekonomie získal na univerzitě v Athénách, magisterský titul v oboru srovnávací politika a mezinárodní vztahy získal na Columbia University v New Yorku a doktorát ze srovnávací vlády na London School of Economics. Je držitelem dalších titulů z francouzské literatury a politiky z Paříže IV a ze španělské literatury, historie a dějin umění na Universidad Internacional Menendez Pelayo.

Více o jeho činnosti a publikacích naleznete zde