CES podporuje vyhlášení FMV VŠE k aktuálnému dění na Ukrajině

Centrum evropských studií FMV VŠE odsuzuje násilí na Ukrajině a sdílí prohlášení vedení FMV VŠE.

 

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a všech jejích fakult a dalších součástí vydalo prohlášení k aktuální situaci na Ukrajině.

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vydaly na základě konsensuální diskuse společné usnesení. Vedení FMV VŠE je připraveno v rámci svých kompetencí a orgánů jednat ve smyslu tohoto usnesení.

„Uvažujeme i o konkrétních krocích. Především budeme usilovat, aby nastalá situace měla co nejmenší dopad na všechny naše studenty, kteří mohou být postiženi. Ke každému studentovi a jeho životní situaci budeme přistupovat individuálně. Vyčleníme prostředky ve stipendijním fondu, které budou k dispozici dotčeným studentům v ČR i na výjezdech v zahraničí. Požádáme školu o navýšení kapacity psychologické poradny. Naši studenti také rádi svým kolegům v rámci svých možností pomohou, jak jsem byl dnes v akademickém senátu fakulty ujištěn. Studenti z Ukrajiny a Ruské federace tvoří více než 10 % všech našich studentů. Jsou tedy důležitou součástí fakulty, a uděláme proto maximum, aby zde mohli všichni i nadále řádně studovat v kolegiálním akademickém prostředí bez znevýhodnění či diskriminace,“ doplňuje k prohlášením děkan FMV VŠE.