CES garantem Národního konventu EU

CES se spolu s KMEV FMV VŠE podílel na přípravách Národního konventu EU na téma Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy.

Debata se konala dne 23.4. 2021 prostřednictvím platformy Webex. O tématu diskutovali zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté.

Podkladový materiál a doporučení připravili Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. a Ing. Josef Bič, Ph.D.

Bližší informace a materiály z akce naleznete zde

Co je Národní konvent o EU?

Hlavní diskuse Národního konventu o EU probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Tito odborní garanti pak zodpovídají za přípravu podkladů a výstupů. Na kulatém stole jsou představena také stanoviska vybraných subjektů – gesčně příslušných rezortů, odborných institucí či neziskových organizací. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.