Atraktivní Evropa pro mladé: Diskuse s V. Jourovou a M. Dlabajovou

Dne 17. února 2017 se na půdě VŠE konala debata s eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví p. Věrou Jourovou a poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou na téma Atraktivní Evropa pro mladé.

Na začátku obě dámy stručně představily svůj pohled na Evropskou unii, jako představitelky dvou klíčových evropských institucí. Věra Jourová vyzdvihla důležitost míru a svobody a hodnoty, na kterých EU stojí. M. Dlabajová zdůraznila, že zejména pro mladé a pro další generace je nutné rozvíjet podmínky pro kreativitu a podnikavost napříč celou Evropou.

Debata byla otevřena tématem vnímání složitosti legislativních procedur v EU. M. Dlabajová vysvětlovala, jak jsou jednotlivé instituce do tvorby legislativy zapojené a jaká je role Evropského parlamentu. Komisařka Jourová přiblížila důležitost dalších reforem evropských institucí, jelikož se zejména veřejnosti mohou zdát složité a těžkopádné. Dotazy pak směrovaly k oblastem rovnováhy mezi bezpečností a ochranou soukromých dat nebo kvality potravin ve střední Evropě z hlediska ochrany spotřebitele. Studenty také zajímal boj s nezaměstnaností mladých lidí, možnosti zvyšování jejich kvalifikace a stáže v institucích Evropské unie. Paní europoslankyně i paní eurokomisařka se shodly na podpoře a zvyšování tzv. digitální gramotnosti.

Debaty se zúčastnilo více než 100 studentů zejména VŠE, ale i jiných univerzit. Debatu moderoval ředitel Centra evropských studií VŠE Mgr. Jarolím Antal Ph.D. Diskuzi pořádalo Centrum evropských studií VŠE ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise, Institutem pro politiku a společnost a Junior Diplomat Initiative.

Po konání akce europoslankyně M. Dlabajová a komisařka V. Jourová navštívily univerzitní školku VŠE a následně je přijal děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Josef Taušer spolu s rektorkou VŠE Hanou Machkovou.

Záznam celé akce naleznete zde.

Tisková zpráva je zde