Important dates

1.7.2018 - 31.8.2018 - Summer Holidays

17.9.2018 - 14.12.2018 - Classes in Fall Semester 2018/2019

27.9.2018 - Dean's Day

More... »

Search
Advanced search
Nový regionalismus ve světě a v Evropě

Praha, 24. listopadu 2005

Prof. ZadražilováFenomén regionalismu, který má největší tradici právě v Evropě, je vysoce aktuálním tématem, přičemž potřebu jeho zkoumání zesiluje i probíhající globalizace. Globalizace se projevuje nejen rostoucími toky zboží, služeb, kapitálu a služeb, ale také zvýšením vzájemné závislosti a propojenosti jednotlivých subjektů na místní, národní, regionální i globální úrovni. Součástí globalizace jsou tak i integrační tendence v rámci určitého geografického regionu, které mohou pomoci snížit rizika globalizace a naopak využít příležitostí, které poskytuje. Cílem konference proto bylo zajistit výměnu názorů a zkušeností předních odborníků, kteří se zabývají regionalismem, jeho dopady na národní ekonomiky a jejich konkurenceschopnost a postavení v mezinárodním prostředí.

Martin JahnK naplnění cíle konference proto velkou mírou přispěli odborníci z renomovaných zahraničních institucí. Význam konference ovšem umocnil i fakt, že se jí aktivně zúčastnili nejen odborníci z domácích a zahraničních akademických kruhů, ale též z praxe, resp. státní správy. Na konferenci rovněž zazněly vystoupení studentů doktorského studia.
Program konference byl rozdělen do tří panelů, které se postupně věnovaly regionalismu ve světovém kontextu, v evropském kontextu a v českém kontextu.

V úvodu konference vystoupil Ing. Martin Jahn, který přednesl příspěvek na téma: „Globalizace a liberalizace (dopady na EU, ČR a regiony), ve kterém se soustředil na nutnost využití příležitostí, které nabízí globalizace. K vystupujícím z institucí mimo VŠE patřil Prof. Luk van Langenhove, ředitel programu Komparativních studií regionální integrace z Univerzity OSN v Bruggách (UNU-CRIS), Clemens Boonekamp, ředitel Sekce pro kontrolu obchodních politik ve WTO z Ženevy, Prof. Dr. Manuela Spindler působící v současnosti na Univerzitě v Erfurtu, JUDr. Richard Hlavatý, ředitel Sekce obchodní politiky a evropské integrace na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a prof. Ing. Milan Šikula, ředitel Ústavu slovenské a světové ekonomiky v Bratislavě.
Konference byla určena primárně pro studenty VŠE, ale o jejím konání byli prostřednictvím e-mailu informováni i zástupci dalších institucí.

Prof. Van LangenhoveKonference se zúčastnilo celkem 117 osob, takže kapacita místnosti byla ve většině panelů zcela vyčerpána. Mezi účastníky byla kromě studentů VŠE i řada osob působících mimo VŠE, zejména na Ministerstva průmyslu a obchodu a na dalších vysokých školách, které se zabývají evropskou integrací. O zájmu účastníků svědčí i bohatá diskuze, která zakončila každý ze tří panelů.
Příspěvky, které zazněly na konferenci, byly zpracovány do podoby sborníku, jenž vyšel v lednu 2006 v nákladu 200 ks. Sborník byl rozeslán referentům, účastníkům a slouží též studentům ve specializovaných předmětech zabývajících se vnějšími vztahy EU, postavením EU ve světové ekonomice apod.