Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Praktické semináře

Praktické semináře, v rámci kterých jsou řešeny případové studie, připravuje CES od roku 2006. Jejich cílem je modernizace výukových metod v kurzech vyučovaných na VŠE a zapojení odborníků z praxe do výuky.

V letním semestru 2010/11:

Přednášky a praktické semináře pro neziskové organizace a studenty se zaměřením na financování EU
Zpracování žádosti a příloh v rámci regionálních operačních programů
.

V letním semestru 2009/10:

Projekty financované ze strukturálních fondů EU.
Formuláře žádostí a příloh k neinvestičním projektům EU.

V zimním semestru 2009/10:

Investiční projekty financované ze strukturálních fondů EU.
Neinvestiční projekty financované ze strukturálních fondů EU.

V zimním semestru 2008/09:

Studie proveditelnosti projektů v rámci projektů ze strukturálních fondů.

V letním semestru 2007/08:

Příprava projektové žádosti (regionální operační programy).

V zimním semestru 2007/08:

Zakládání podniku v jiném členském státu EU.

V letním semestru 2007:

Realizace projektů EU - výběrové řízení. Týmy studentů řešily případovou studii pod vedením Ing. Ireny Šulcové, projektové manažerky Centra pro regionální rozvoj.