-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náš tým

portrét Jarolím AntalMgr. Jarolím Antal Ph.D.jarolim.antal(at)vse.cz

Jarolím Antal vystudoval politologii na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě na Slovensku. Během studií strávil rok na Institutu mezikulturních a mezinárodních studií na univerzitě v Brémách. V roce 2010 byl stipendistou programu Německého spolkového sněmu, (Internationales Parlaments-Stipendium) v rámci kterého působil 5 měsíců jako spolupracovník v kanceláři poslance Franka Schäfflera v Berlíně. Mezi léty 2010 – 2011 a později v roce 2013 působil jako výzkumný asistent na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zde se podílel na výzkumné záměru "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti" a také na projektech Centra evropských studií VŠE. V roce 2012 byl hostujícím výzkumníkem na Centru transatlantických vztahu SAIS, Johns Hopkins University ve Washingtonu DC kde prováděl výzkum v rámci doktorského studia.Titul PhD získal v oboru evropských studií / mezinárodních ekonomických vztahů na FMV VŠE obhajobou disertační práce Transatlantické ekonomické vztahy v měnící se prostředí světové ekonomiky. Jeho současný výzkum je zaměřen na ekonomické vztahy mezi EU a USA a transatlantické partnerství v širším kontextu světové ekonomiky.

V současnosti je výkonným ředitelem Centra evropských studií na VŠE v Praze. Mimo jiné se angažuje i jako vyučující na katedře Světové ekonomiky téže univerzity a je příležitostným spolupracovníkem Centra transatlantických vztahů SAIS Johns Hopkins University ve Washingtonu DC.

Publikace

Vystoupení v médiích

Mgr. Ing. Barbora Hronešovábarbora.hronesova(at)vse.cz

Bára vystudovala obor mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a obor Historické vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu magisterského studia absolvovala semestrální studijní pobyt na Handelshochschule Leipzig. V současné době studuje v rámci doktorského programu Mezinárodní ekonomické vztahy na Katedře světové ekonomiky FMV obor Evropská studia. Podílí se na interním grantu VŠE Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize a ve svém výzkumu se zabývá diferenciací EU a postavením Velké Británie v tomto procesu. Také vede cvičení bakalářského kurzu Světová ekonomika. Rovněž pracuje na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde vede projekt Dokumentového centra české zahraniční politiky a koordinuje výzkumné projekty Think Visegrad a GAČR Česká zahraniční politika a post-západní globální řád.

K CESu se přidala na začátku roku 2015. Pracuje na projektu konference k rozšíření EU a pomáhá s organizací seminářů a konferencí a snaží se probudit k životu CESovský facebook.

portrét Anna ZbirovskáAnna Zbirovskáxzbia01(at)vse.cz

Anna Zbirovská je studentkou bakalářského oboru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů. Do CESu nastoupila po prvním semestru na začátku roku 2014. Zabývá se především tvorbou rešerší, přípravou konferencí a odborných debat jako například „Jednotný evropský trh elektronických komunikací“ ve spolupráci s CEBRE nebo na sérii seminářů na téma „The European Social Model: How has the crisis changed the social welfare in Europe“.

Šárka Novákovánovs01(at)vse.cz

Šárka studuje první ročník Vysoké školy ekonomické, obor podnikání a právo na Fakultě mezinárodních vztahů. K CESu se přidala na začátku druhého semestru, na jaře 2015. Podílela se například na  přípravě posledního Evropského dne. Jinak se zabývá především podporou výzkumných aktivit. V rámci mimoškolních aktivit se věnuje komisi pro Udržitelný rozvoj městské části Praha-Libuš a je členem studentského klubu Transparency International.