Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2010

1.12.2010

Energetická stabilita a bezpečnost EU
(Dr. Wolfgang Peters, RWE)

4.11.2010

Energetické vztahy EU a Ruska na příkladu zemního plynu
(Sergej Komlev, Gazprom export)

10.11.2010

Česká republika a instituce EU
(Lucie Berger, Evropská komise)

4.11.2010

Techniques of lobbying in the EU institutions
(Maximo Miccinilli, College of Europe, Bruges)

13.10. - 19.11.2010

Cyklus přednášek: Evropská unie a problematika rozvojového světa

13.10. - 15.12.2010

Cyklus přednášek v německém jazyce

11.10. - 29.11.2010

Cyklus přednášek: Ekonomika EU v kontextu ekonomické k rize a výzev 21. století

4.10. - 27.10.2010

Cyklus přednášek: Česká republika a nové členské státy v Evropské unii

13.5.2010

Kam skutečně směřuje EU, vyhlídky pro ČR a její zájmy (Už se česká kostka cukru rozpustila?)
(Pavel TELIČKA)

10.5.2010

Letecká dopravní politika EU: od liberalizace k regulaci
(Michal ŽABOKRTSKÝ)

5. 5. 2010

Evropské ekonomické perspektivy v Číně
(Rudolf FÜRST, Ústav mezinárodních vztahů)

3.5.2010

Evrposké výzvy bezpečnosti a vzájemné závislosti při budování energetických transportních koridorů
(ING. Andrey RUBAN, Worthington Cylindres GmbH, Rakousko)

29.4.2010

Migrační toky z rozvojových zemí do EU
(RNDr. Jarmila MAREŠOVÁ, Český statistický úřad)

28.4.2010

Půlstoletí subsaharské dekolonizace – africké země ACP a jejich vztah s Evropskou unií
(PhDr. Vladimír KLÍMA, CSc., bývalý velvyslanec v Ghaně)

28.4.2010

Německá ekonomika v kontextu znovusjednocení a aktuálního vývoje
(Ing. Zuzana Potužáková, Metropolitní Univerzita)

26.4.2010

Das deutsche Rentensystem im internationalem Vergleich
(Stefan Schmid,Leiter des Sozialreferats, Deutsche Botschaft Prag)

22. 4. 2010

Konkurenceschopnost EU v kontextu znalostní ekonomiky
(doc. PhDr. Peter ČAJKA, Ph.D.,Univesita Mateja Bella, Bánská Bystrica, SR)

22.4.2010

Energetická politika a střední Evropa
(Ing. Florian MARGAN, Ph.D., Holding SLOVINSKE ELEKTRARNE – LJUBLJANA)

19.4.2010

Deutsch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen nach der Krise
(Mirjam Schwan,Stellvertretende Geschäftsführerin Deutsch-Tschechische Handelskammer)

19.4.2010

Slovensko: aktuální ekonomický vývoj a perspektivy
(doc. PhDr. Peter ČAJKA, Ph.D.,Univesita Mateja Bella, Bánská Bystrica, SR)

14. 4. 2010

Současný stav a perspektivy spolupráce EU s regiony Blízký východ a severní Afrika (MENA) v rámci Barcelonského procesu
(PhDr. Jaroslav BUREŠ, Ústav mezinárodních vztahů v Praze)

12.4.2010

Entwicklung der formalen Seite des Euro
(Mgr. Ing. Miloš Lippert)

8.4.2010

Rozvojová spolupráce ČR před a po vstupu do EU
(Michal PROCHÁZKA, Česká rozvojová agentura)

8.4.2010

Německo vývoj a aktuální výzvy
(Ing. Zuzana Potužáková,Ph.D.)

7.4.2010

Integrace západního Balkánu a rozvojová politika Evropské unie
(Mgr. Filip TESAŘ, Ústav mezinárodních vztahů)

14.4.2010

Prosazování zájmů ČR v Evropské Unii na příkladu energetiky
(Ing. Pavla BRŮŽKOVÁ, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

7.4.2010

Aktuální vývoj vnitřní a vnější rovnováhy ekonomik EU stojících mimo eurozónu
(Ing. Martina HORNÍKOVÁ, Evropská centrální banka)

25.3.2010

Státní bankroty ve světové ekonomice (příčiny, možná řešení, případ Řecka)
(Ing. Martin Záklasník, Ph.D., Satellic Traffic Management, Berlin)

24.3.2010

Česká republika a euro
(Ing. Petr Zahradník, EU Office Česká spořitelna, a.s.)

22.3.2010

Sozialsystem und seine Reform
(Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s.)

17.3.2010

Dopady finanční krize na růst a stabilitu zemí EU
(Ing. Petr Zahradník, EU Office Česká spořitelna, a.s.)

15.3.2010

Wirtschaftspolitik BRD nach den Bundeswahlen
(Dr. Stefan Keil, Leiter des Wirtschaftsreferats, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Prag)

11.3.2010

Peacebuilding in Development Aid
(Mgr. Lenka Dušková, Přírodovědecká fakulta, Universita Palackého v Olomouci)

10.3.2010

Integrovaný operační program (aktuální stav realizace)
(Ing. Věra Tunkrová, Centrum pro regionální rozvoj ČR)

8.3.2010

Systém strukturálních fondů v ČR a výhled do budoucna
(Ing. Ivana Krůželová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

8.3.2010

Čerpání strukturálních fondů v ČR se zaměřením na oblast regionálního rozvoje
(Ing. Věra Tunkrová, Centrum pro regionální rozvoj ČR)

4. 3. 2010

Konkurenceschopnost EU v globální ekonomice v kontextu dynamicky se rozvíjejících zemí BRIC
(Ing. Tereza Suchá, IBM projekt manager)

4.3.2010

Dopady hospodářské a finanční krize na ekonomiky Evropské unie a Ruska
(Ing. Andrea Turčková, teritoriální analytik společnosti EGAP)

3.3.2010

Politika ochrany klimatu v Evropské unii
(Ing. Barbora Vondrušková, Ministerstvo financí ČR)

1.3.2010

Realizace a udržitelnost projektů EU
(Ing. Irena Šulcová, RAVEN EU Addvisory)

1.3.2010

Euro als internationale Währung
(Ing. Martin Záklasník, Ph.D., Satellic Traffic Management, Berlin)

1.3.2010

Fondy Evropské unie a Česká republika
(Ing. Ivana Krůželová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)