Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní vědecké konference

Centrum evropských studií organizuje po celou dobu své existence mezinárodní konference týkající se evropské integrace a členských zemí EU. Tyto konference přispívají k výměně názorů a zkušeností českých a zahraničních odborníků a navázání vzájemné spolupráce.

18.9.2014

Annual Conference: Small States, Global Challenges

19.4.2013

Nové výzvy pro spolupráci evropských a rozvojových zemí

8.11.2012

Proměny vládnutí v kontextu globální krize

9.11 až 10.11.2011

New Challenges for the European Union

3.11.2010

Lobbing v moderních demokraciích – s pravidly nebo bez pravidel?

29.4.2010

Vliv finanční krize na mezinárodní podnikání

21.10.2009

KORUPCE a její podoby v české společnosti

4.11.2009

Nové formy vládnutí ve světě a v Evropě v kontextu globalizace

22.5 až 25.5.2008

EEFS2008
Globalised Labour & Capital Markets, National Resources and Shifts in Economic Power

20.11.2007

Globalisation Challenges and New Trends of Governance

24.11.2005

Nový regionalismus ve světě a v Evropě
Fenomén regionalismu, který má největší tradici právě v Evropě, je vysoce aktuálním tématem, přičemž potřebu jeho zkoumání zesiluje i probíhající globalizace. Globalizace se projevuje nejen rostoucími toky zboží, služeb, kapitálu a služeb, ale také zvýšením vzájemné závislosti a propojenosti jednotlivých subjektů na místní, národní, regionální i globální úrovni. Součástí globalizace jsou tak i integrační tendence v rámci určitého geografického regionu, které mohou pomoci snížit rizika globalizace a naopak využít příležitostí, které poskytuje.

3.12.2004

Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj z pohledu nových členských zemí
Tato konference se uskutečnila 3. 12. 2004 pod záštitou Cyrila Svobody, ministra zahraničních věcí ČR. Na konferenci vystoupili mimo jiné Martin Jahn, místopředseda vlády ČR pro ekonomiku, Vladimír Špidla, člen Evropské komise a zahraniční odborníci z Maďarska, Polska a Slovenska. Akce se setkala s mimořádným zájmem ze strany členů akademické obce VŠE i mimo ni, studentů a médií. Navštívilo ji přes 400 účastníků.