Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference „Nové výzvy pro spolupráci evropských a rozvojových zemí“

Cílem konference "New Challenges for Cooperation of European and Developing Countries" (Nové výzvy pro spolupráci evropských a rozvojových zemí), která se bude konat 19.dubna 2013 na VŠE je reflektovat aktuální velmi složitou situaci ve světě a pokusit se zhodnotit, nakolik je dosavadní pojetí rozvojové spolupráce životaschopné, efektivní a dlouhodobě udržitelné. Klíčová je v této souvislosti zejména zkušenost zemí, které patří mezi nejvýznamnější poskytovatele rozvojové pomoci a které se mimořádně silně angažují v oblasti rozvojové spolupráce, mezi které bezesporu patří Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Norsko a některé další země. Rozvojová spolupráce by se v budoucnosti neměla zaměřovat převážně jen na ekonomické aspekty, ale měla by ve stále větší míře klást důraz na takové aspekty jakými jsou rozvoj demokracie, právní stát, ochrana základních lidských práv, potírání korupce, sociální politika a ochrana životního prostředí. V neposlední řadě by jedním z dílčích cílů projektu mělo být porovnání spolupráce postkomunistických zemí střední Evropy s tzv. spřátelenými zeměmi třetího světa v minulosti s dnešní situací, kdy některé tyto země zůstávají prioritními zeměmi Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR).

Více informací naleznete v anglické verzi naších webových stránek nebo klikněte zde.