Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné publikace

2016

Studie dopadů uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její hospodářství

je komplexní analýzou možných implikací liberalizace obchodu mezi EU a USA, o které se v současnosti vedou jednání. Studii spracovala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s CERGE-EI a CESem. Spoluautorem je i Jarolím Antal, ředitel CESu.

cover_page

Celé znění studie naleznete zde

2015

The EU Enlargement Policy Possibilities and Frontiers

Cílem projektu byla organizace mezinárodní konference, která se věnovala současným otázkám a perspektivám rožšiřování EU.
Konference si kladla za cíl představit studentům VŠE, odborné, ale i laické veřejnosti problematiku rožšiřování EU, stav v kontextu současného vývoje, integračních procesů v rámci Východního partnerství a možnosti dalšího rožšiřování, ale i antiintegrační tendence, jež se v Evropě objevují a v neposlední řadě i vývoj po přijetí Lisabonské smlouvy, která dala členským státům poprvé v historii možnost z EU vystoupit. Výstupem konference je sborník, který obsahuje příspěvky domácích i zahraničních odborníků.

cover_publication_enlargement

Publikacie je ke stažení zde

How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries

Cílem tohoto projektu bylo diskutovat o nových zdrojích a indikátorech, jejich možného využití a omezení a analyzovat přínos, potenciál a měnící se role jednotlivých zemí V4 v globálních hodnotových řetězcích na základě těchto údajů. Projekt má podpořit diskusi mezi odborníky, vědci a tvůrci politik ze zemí V4 o těchto otázkách. To by mělo také přispět ke sdílení znalostí a výměnu zkušeností zemí s obdobným vývojem souvisejících s obchodem, investicemi, inovacemi a strukturální politikou. Důležitou otázkou, kterou projekt pokládá, je jak zlepšit modernizaci zemí V4 v rámci globálních hodnotových řetězců. Projekt byl realizován s podporou Mezinárodního visegrádského fondu.

Řešitelé na VŠE:

  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., Centrum evropských studií a Katedra světové ekonomiky
  • Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
  • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Zahraniční partneři:

  • Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow
  • Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
  • Department of Public Administration and Regional Development, University of Economics, Bratislava

 

poster_gvc

Publikaci naleznete zde

Národní konvent o EU - téma TTIP

Dne 22. května 2015 se konal Národní konvent o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a jeho významu pro ČR. V rámci něho diskutovali zástupci státní správy se zástupci zájmových skupin o potenciálu v současnosti vyjednávané obchodní dohody mezi EU a USA. Akci odborně zabezpečilo Centrum evropských studí, které působí na FVM VŠE.  Výstupem kulatého stolu budou doporučení vládě k prioritám ČR v obchodní dohodě mezi EU a USA. Materiály připravili Jarolím Antal a Josef Bič.

cover - kópia

 

 

Podkladový materiál, který připravil Jarolím Antal a Josef Bič spolu s dalšími informacemi o Národním konventu o EU naleznete zde.