Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Grantový program „GRACES“

CES v rámci podpory výzkumu a vývoje vypisuje ve spolupráci s vedením VŠE a Konrad-Adenauer-Stiftung každoroční interní grantovou soutěž GRACES na zpracování týmových vědeckých projektů zaměřených na aktuální a z pohledu České republiky významná témata, z rámcově vymezené problematiky:

  • Ekonomicko-sociální, politické, právní či kulturní aspekty evropské integrace.

Cílem soutěže je podpora vědecko-výzkumných aktivit mladých pedagogů a doktorandů, které rozvíjejí užší spolupráci jednotlivých fakult, kateder a pracovišť školy. Do soutěže o přidělení grantu se mohou přihlásit výzkumné týmy všech akademických pracovišť VŠE. Členové řešitelského týmu (s výjimkou případného garanta) musí být mladší 35 let.

Výsledkem výzkumu jsou studie oponované externím expertem a veřejně prezentované.

Každoročně je mezi dva až tři projekty rozdělována částka v celkové výši 150.000,- Kč, která je určena na odměny řešitelům a příspěvek zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

Grantový program momentálně není vyhlášen