Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přípravné semináře k výběrovým řízením do institucí EU – informace pro studenty a absolventy

Související stránky

FMV obdržela pozvánky na semináře k přípravě na výběrová řízení do institucí EU (tzv. EPSO testy), do kterých se mohou hlásit všichni občané České republiky s minimálně bakalářským titulem a dobrou znalostí angličtiny nebo francouzštiny.

Přípravu občanů ČR na EPSO testy podporuje Vláda České republiky v souladu se Strategií podpory Čechů v institucích EU. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům a absolventům širokého spektra studijních oborů, kteří se mohou profesně uplatnit v institucích EU.

Semináře zaměřené na přípravu na 1. kolo EPSO testů  budou pořádány s Benjaminem Demierem z prestižní francouzské vysoké školy ENA (Ecole Nationale d´Administration), a to

15.2.2016 v Praze od 8,30 hod. ve Velkém sále Černínského paláce (Loretánské nám. 5, Praha 1, registrace od 7,45 do 8,15 hod.), zájemci o seminář v Praze potvrzují účast do 12.2.2016 na adrese da@mzv.cz

16.2.2016 v Olomouci od 9,00 hod. na Filosofické fakultě Univerzity Palackého (Křížkovského 12, Olomouc, místnost KB 2.03), zájemci o seminář v Olomouci potvrzují účast do 14.2.2016 na adrese eurocentrum.olomouc@euroskop.cz

18.2.2016 v Plzni od 9,00 hod. na Fakultě filozofické ZČU (Sedláčkova 15, Plzeň, zasedací místnost SP-319), zájemci o seminář v Plzni potvrzují účast do 16.2.2016 na adrese eurocentrum.plzen@euroskop.cz

Účast na seminářích je bezplatná. Výdaje na přepravu na místo konání seminářů nesou zájemci sami.