Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky 4. kola projektu Laboratoř EU

Související stránky

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

 

Čechová Andrea: Postavení Evropské komise vůči společnosti Gazprom

Dostalíková Sandra: Aktuální trendy harmonizace daní v Evropské unii: korporátní daně

Durďák Jakub: Ekonomická analýza spotřeby energií v rámci obce Sedlčany

Hrušková Tereza: Srbsko-kosovský konflikt a Evropská unie. Transformativní síla Evropské unie

Karlíková Aneta: Migrační politika EU: přispívá migrace k rozvoji třetích zemí?

Kadidlo Lukáš: Fiscal Federalism: Eurozone Budget and its Stabilization Function

Kursa David: Změna v ekonomické governance EU po zavedení MIP

Maťátková Kristýna: Neutrální státy EU a jejich přístup k SZBP/SBOP

Peľak Branislav: Ekonomický význam rozdelenia európskej menovej únie

Procházka Jan: Proces přidělování portfolií v Evropské komisi

Svatoňová Petra: Globalizační tlaky na restrukturalizaci automobilového průmyslu v EU

 

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

1. Ing. Lukáš Kadidlo, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

2. Ing. Jakub Durďák, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

3. Mgr. Tereza Hrušková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

Sborník prací je k dispozici zde

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!