Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studenti FMV na EYE2014 ve Štrasburku

Související stránky

Ve dnech 9. – 11. května se ve Štrasburku pod záštitou Evropského parlamentu konala za účasti studentů Fakulty mezinárodních vztahů událost nazvaná EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE 2014), jejímž hlavním cílem bylo dát možnost mladým lidem z Evropské unie debatovat o problémech, kterým tato generace čelí. Do sídla Evropského parlamentu se sjelo přes 5 000 studentů z nejrůznějších koutů Evropské unie.

Foto-21-e1401217422861 Jednou ze skupin vypravených z ČR za metodické a organizační podpory CEBRE  – České podnikatelské reprezentace při EU byla také skupina studentek Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy Ekonomické Praha a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha pod vedením Jany Radové, studentky 5. ročníku VŠE a bývalé stážistky CEBRE. Výběrové řízení na VŠE pro účast v tomto projektu zajistilo Centrum evropských studií.

„Do programu celé akce jsme se zapojily workshopem na téma Překážky zaměstnanosti mladých lidí, jehož základem byla stejnojmenná studie, kterou jsme během předchozích měsíců vypracovávaly. V této studii jsme se zabývaly hlavně problémy zaměstnanosti mladých na českém trhu práce, zmapovaly jsme jeho současnou situaci a následně navrhly řešení identifikovaných problémů. Jde o téma, které se týká většiny mladých lidí, proto nás potěšilo, když náš workshop vzbudil ve Štrasburku ohlasy. Na workshopu se sešli studenti z mnoha států Evropské unie a do probíhajících debat o překážkách se zapojili velice aktivně všichni zúčastnění. Bylo velmi zajímavé poslouchat o problémech, kterým mladí v jednotlivých státech čelí a také o fungování některých opatření v zahraničí. O to více nás potěšilo, když se ukázalo, že mnohé z našich navrhovaných řešení, které bychom rády uplatnily v ČR, již úspěšně fungují v jiné zemi. Z workshopu jsme všechny odcházely spokojené a s nadějí, že se nám některé iniciativy časem podaří prosadit i u nás.

Foto-Štrasburk-4-300x167Třídenní program v Evropském parlamentu byl nabitý nejen workshopy prezentovanými účastníky EYE 2014, ale také semináři na různá témata jako například digitální revoluce, udržitelnost nebo již zmíněná nezaměstnanost. Téměř 500 expertů a odborníků pohybujících se v různých profesních oblastech prezentovalo své příspěvky a zajímavé příběhy z praxe, což bylo velkým přínosem a příležitostí pro všechny zúčastněné diskutovat o aktuálních tématech. Naše skupina se zúčastnila třech workshopů zaměřených převážně na podnikatelskou činnost a zakládání nových kreativních podniků. Kromě workshopů jsme zhlédly také zajímavý dokument s názvem Light Bulb Conspiracy, který vybízel k zamyšlení se nad ekonomickým růstem posledního století z úhlu pohledu spojeného s nízkou životností současných technologických vymožeností.

V prostorách Evropského parlamentu byly rovněž přichystány různé interaktivní hry a odpočinkové aktivity, které zpříjemňovaly volné chvíle mezi jednotlivými semináři. Mimo budovu probíhal tzv. YO!FEST organizovaný Evropským fórem mládeže. V této sekci se konaly outdoorové workshopy, které byly neméně zábavné. Sobotní večer v Evropském parlamentu byl završen koncertem různých hudebníků a následným pokračováním na velkém slavnostním večírku.

Celý pobyt ve Štrasburku byl velmi přínosný, obohatil nás o nevšední zážitky a nabil novou energií a motivací do dalšího studia, resp. profesního života.

Závěry z celé akce EYE 2014 budou v červenci představeny novým členům Evropského parlamentu, kteří vzejdou z květnových voleb. Mezi požadavky mládeže, které na setkání zazněly, patří jednotná pravidla pro evropské volby a volby online, lepší vzdělání o evropských záležitostech a podpora digitálním inovacím.“

 

Jana Radová, kontakt: Jana Radová, Jana.Radova1@gmail.com

 

Výstupy české skupiny je možné konzultovat na stránkách www.cebre.cz/cz/docs/eye-2014/.

Foto-Štrasburk-3-300x226