Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
27.3.2014: Debata „Modernizace pravidel veřejné podpory“ (CEBRE)

Související stránky

Dovolte nám pozvat Vás na debatu, kterou CEBRE pořádá společně s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Vysokou školou finanční a správní, serverem EurActiv.cz a časopisem Prague Leaders Magazine, na téma „Modernizace pravidel veřejné podpory“, dne 27. března 2014, v Evropském domě v Praze.

 

Na debatě vystoupí zástupci institucí EU a státní správy, s cílem diskutovat o změnách, které přinese modernizace pravidel veřejné podpory a její dopad na české subjekty.

Před koncem roku 2013 vypršela účinnost řady nástrojů veřejné podpory, proto Evropská komise, také s výhledem na výzvy nového finančního období a potřebu konsolidace národních rozpočtů, přistoupila k celkové modernizaci pravidel v této oblasti. V jejím rámci dojde ke změně řady předpisů, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory, přičemž obecně by mělo dojít ke zjednodušení řízení a vyjasnění pojmů. Plán pro modernizaci představila Evropská komise ve sdělení z 8. května 2012 Modernizace státní podpory v EU. Revize se dotkne mimo jiné pokynů k regionální státní podpoře, pokynů ke státní podpoře pro výzkum, vývoj a inovace, ochranu životního prostředí, investic rizikového kapitálu a zavádění širokopásmových sítí. Úpravám se nevyhnulo rovněž nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, nařízení Komise č. 800/2008 Obecné nařízení o blokových výjimkách a zmocňující nařízení Rady, jejichž revidované verze by měly vstoupit v účinnost 1. července 2014, stejně jako pokyny k regionální podpoře. Součástí modernizace by též měla být přesnější definice pojmu veřejná podpora a úprava procedurálních nařízení k veřejné podpoře, které by měly přispět k urychlení rozhodování Komise.

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  • Josef Schwarz, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Evropská komise
  • Ramona Ianus, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Evropská komise
  • Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • Ondřej Dostal, expert na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky, Stálé zastoupení ČR při EU

 

Kdy a kde: 27. března 2014, od 16:00 do 18:00 hod., Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 26. března 2014 ZDE nebo emailem na prague@cebre.cz. Další informace najdete ZDE.