Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků 2.kolo projektu Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU

Související stránky

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

 

Beránková Barbora: Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii

Bízik Vladimír: Demokratický deficit

Cervanová Iva: Právní aspekty a praktické dopady posuzování shody výrobků – označení shody CE

Fialová Barbora: Velká Británie – odpadlík, nebo zachránce Evropské unie?

Hádková Šárka: Přeshraniční spolupráce jako faktor rozvoje euroregionu Silva Nortica

Horúcková Michaela: Rozšiřování Evropské unie na západní Balkán

Jedlinský Jakub: Měnové perspektivy pro Evropu – Water Money a agregátor soukromých měn

Kadlec Michal: Statistická analýza vybraných ekonomických ukazatelů v zemích EU

Míková Aneta: Problematika fiskální koordinace v EU a její řešení

Stráník Tomáš: Severojižní plynový koridor jakožto východisko pro zajištění energetické bezpečnosti EU v souladu s její dlouhodobou politikou

Válková Lenka: Změny v Nařízení Brusel I

 

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

1. Mgr. Ing. Barbora Fialová, Vysoká škola ekonomická,
Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod;

2. Mgr. Barbora Beránková, Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy;

3. Ing. Michal Kadlec,Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozní ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!