Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

27.2.2018 18:00 - 24.4.2018 19:30 - Exportní večery na FMV VŠE

Hledat
Pokročilé hledání
Praktické semináře

Praktické semináře, v rámci kterých jsou řešeny případové studie, připravuje CES od roku 2006. Jejich cílem je modernizace výukových metod v kurzech vyučovaných na VŠE a zapojení odborníků z praxe do výuky.

V letním semestru 2010/11:

Přednášky a praktické semináře pro neziskové organizace a studenty se zaměřením na financování EU
Zpracování žádosti a příloh v rámci regionálních operačních programů
.

V letním semestru 2009/10:

Projekty financované ze strukturálních fondů EU.
Formuláře žádostí a příloh k neinvestičním projektům EU.

V zimním semestru 2009/10:

Investiční projekty financované ze strukturálních fondů EU.
Neinvestiční projekty financované ze strukturálních fondů EU.

V zimním semestru 2008/09:

Studie proveditelnosti projektů v rámci projektů ze strukturálních fondů.

V letním semestru 2007/08:

Příprava projektové žádosti (regionální operační programy).

V zimním semestru 2007/08:

Zakládání podniku v jiném členském státu EU.

V letním semestru 2007:

Realizace projektů EU - výběrové řízení. Týmy studentů řešily případovou studii pod vedením Ing. Ireny Šulcové, projektové manažerky Centra pro regionální rozvoj.