Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

27.2.2018 18:00 - 24.4.2018 19:30 - Exportní večery na FMV VŠE

Hledat
Pokročilé hledání
Grantový program „GRACES“

CES v rámci podpory výzkumu a vývoje vypisuje ve spolupráci s vedením VŠE a Konrad-Adenauer-Stiftung každoroční interní grantovou soutěž GRACES na zpracování týmových vědeckých projektů zaměřených na aktuální a z pohledu České republiky významná témata, z rámcově vymezené problematiky:

  • Ekonomicko-sociální, politické, právní či kulturní aspekty evropské integrace.

Cílem soutěže je podpora vědecko-výzkumných aktivit mladých pedagogů a doktorandů, které rozvíjejí užší spolupráci jednotlivých fakult, kateder a pracovišť školy. Do soutěže o přidělení grantu se mohou přihlásit výzkumné týmy všech akademických pracovišť VŠE. Členové řešitelského týmu (s výjimkou případného garanta) musí být mladší 35 let.

Výsledkem výzkumu jsou studie oponované externím expertem a veřejně prezentované.

Každoročně je mezi dva až tři projekty rozdělována částka v celkové výši 150.000,- Kč, která je určena na odměny řešitelům a příspěvek zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

Grantový program momentálně není vyhlášen